0212 572 50 53 - blthukuk@gmail.com
Uluslararası Hukuk

Uluslararası Hukuk

Ülkelerin sınırlarının kalktığı günümüzde özellikle Avrupa Birliği, Arap Ülkeleri başta olmak üzere dünyaya entegre olan ülkemizde, Türk Vatandaşı olmayan yabancı gerçek veya tüzel kişilerce gerçekleştirilen hukuki işlem ve eylemlerden doğan yabancılık unsuru taşıyan davalar artmıştır.
Uluslararası Hukuk
Uluslararası Hukuk
Ülkelerin sınırlarının kalktığı günümüzde özellikle Avrupa Birliği, Arap Ülkeleri başta olmak üzere dünyaya entegre olan ülkemizde, Türk Vatandaşı olmayan yabancı gerçek veya tüzel kişilerce gerçekleştirilen hukuki işlem ve eylemlerden doğan yabancılık unsuru taşıyan davalar artmıştır. Yabancıların kendi aralarında veya Türk vatandaşının yabancı ile kuracağı ilişkilerin, yapacakları sözleşmenin hükümlerine hangi tarafın mensubu olduğu ülke hukukunun belirleneceği büyük önem taşımaktadır. Yabancı unsurlu sözleşmelerde yabancı firmalar genelde ihtilaf halinde; ihtilafın hangi ülke yargısı önünde veya hangi ülke tahkiminde çözümleneceği keza olaya uygulanacak hukukun hangi ülke hukuku olacağını da kararlaştırmaktadırlar. Taraflar arasındaki ihtilafın nerede ve hangi hukuka göre halledileceğinin tespiti her zaman -özellikle Türkiye veya yabancı ülkede – infazı kolay olmamaktadır. Taraflarca belirlenen anlaşmanın ülkemiz bakımından kabul edilen kamu düzenine aykırılık teşkil etmemesi de zorunludur. Bu bakımdan tarafların anlaşmalarının -özellikle infaz edilebilirlik anlamında- hem Türk hem de yabancı ülke iç hukukunun zorunlu kabullerine de aykırılık teşkil etmemesi gerekmektedir. Bu nedenle yabancı unsurlu sözleşmelerin tanzimi, yetki ve tahkim şartı, yargı yetkisi başta olmak üzere tarafların serbestçe tasarruf edemeyeceği hususlarda hukuki yardım daha fazla önem kazanmaktadır. Kamu düzenlerine aykırı olmamakla beraber uygulanacağı ülke hukuku ile Türk hukukunu kıyaslamasının yapılarak hangi hukuku müvekkilin lehine sonuçlar doğurduğunun da iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Sözleşme ve tahkim şartları dışında azımsanmayacak sayıda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın aile hukukundan doğan davalarının tanınma ve tenfizi davaları intikal etmektedir. Türk insanlarının yabancı ülke vatandaşlarıyla evlenip ülkemizde yaşamaları, ülkemizde bir şekilde irtibat halinde bulunan yabancıların aile hukuku ve diğer alanlardaki sorunlarının çözümü de gerekmektedir. Yabancı unsurlu sözleşmelerin tanzimi, yabancı unsurlu davaların hazırlanması ve görülmesi, verilen kararların takip ve infazı, yabancı ülke mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi başta olmak üzere milletlerarası özel hukuktan doğan bütün sorunlarda hukuki yardım hizmeti vermekteyiz.
Bizi Arayın