0212 572 50 53 - blthukuk@gmail.com
Kadastro Hukuku

Kadastro Hukuku

3402 sayılı Kadastro Kanunu uyarınca henüz genel kadastrosu kesinleşmemiş, askı ilan süresi içerisinde açılacak tespit tutanaklarının iptali ve tescil; keza genel kadastrodan önce yapılan orman kadastrosuna karşı itiraz ve tescil davaları; 2B uygulamasından doğan davalar; orman tahdit haritaları, amenajman planları
Kadastro Hukuku
Kadastro Hukuku
3402 sayılı Kadastro Kanunu uyarınca henüz genel kadastrosu kesinleşmemiş, askı ilan süresi içerisinde açılacak tespit tutanaklarının iptali ve tescil; keza genel kadastrodan önce yapılan orman kadastrosuna karşı itiraz ve tescil davaları; 2B uygulamasından doğan davalar; orman tahdit haritaları, amenajman planları, memleket haritaları ve diğer kayıt ve delillerle değerlendirilip Kadastro Kanunu’nun diğer genel ya da özel mahkemelerde uygulanan usul ve esaslar dışındaki önemli ve farklı mevzuatı doğrultusunda çözümlenmektedir. Sıkı şekil koşullarına tabi ve bazı hükümleri nedeniyle diğer mahkemelerden tamamen farklı yargılama usulleri bulunan kadastro mahkemesinin görevine giren ihtilaflarda hukuki yardım hizmeti vermekteyiz.
Bizi Arayın