0212 572 50 53 - blthukuk@gmail.com
Arabuluculuk

Arabuluculuk

Avrupa Birliği ülkelerinde yaygın olan arabuluculuk AB’ ye uyum adı altında ülkemiz hukuk sistemine 22/06/2012 tarih ve 28331 Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile hukuk sistemimize girmiş bulunmaktadır
Arabuluculuk
Arabuluculuk
Avrupa Birliği ülkelerinde yaygın olan arabuluculuk AB’ ye uyum adı altında ülkemiz hukuk sistemine 22/06/2012 tarih ve 28331 Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile hukuk sistemimize girmiş bulunmaktadır. Kanundaki tanımı ile arabuluculuk: Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde ise çözüm önerisi getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemini ifade eder. Arabuluculukta mahkemelerdeki yargılamaların aksine her iki tarafın da kazançlı çıkması söz konusudur. Yıllarca süren yargılamalar sonucunda verilen kararların davanın taraflarının ikisini de tatmin etmemesi bir yana kararın bozulup yeniden yargılama yapılan ihtilafların çokluğu, tüm süreçte sarfedilen emek ve masrafların çokluğu da dikkate alındığında tarafların bizzat kendilerinin sorunlarını çözdükleri arabuluculuğun yararı daha da anlaşılacaktır. Arabuluculukta her iki taraf için de kazan-kazan kuralı geçerlidir. Arabuluculuğun genel yargılama ile kıyaslanmasında sayılamayacak kadar artı yönleri vardır. Genel kural arabuluculuğa müracaatın iradi olmasına rağmen bazı iş davalarında arabulucuya başvuru dava şartı olarak kabul görmüştür. Yani arabulucuya gitmeden dava açılması halinde dava dava şartı yokluğundan usulden reddedilecektir. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. Maddesi uyarınca ‘’bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebi ile açılan davalarda’’ (kıdem, ihbar, kötüniyet, eşitliğe aykırılık, sendikal, mobing tazminatı, yıllık izin, hafta tatili, milli ve dini bayram, genel tatil, fazla mesai ücretleri, prim, ikramiye vb işçilik alacakları ) arabuluculuğun dava şartı olarak mecbur tutulması ile bu alternatif uyuşmazlık çözüm şekli önemini artırmıştır. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamına giren hukuki ihtilaflar ile İş Kanunu ve diğer özel düzenlemeler doğrultusunda her iki tarafın bizzat kendisinin kabul edeceği çözümleri bulmalarına aracılık yapmak ve ihtilafları barışçıl yolla çözmek hususunda gerçek kişiler ve şirketler nezdinde arabuluculuk hizmeti vermekteyiz.
Bizi Arayın