0212 572 50 53 - blthukuk@gmail.com
Hakkımızda

BLT Hukuk - Danışmanlık & Arabuluculuk

BLT Hukuk Bürosu, 28 yıldan fazla Cumhuriyet Savcılığı ve Hakimlik mesleğinin icrasına müteakip emekli olan kurucu Harun Bulut ve kızı Çağla Gül Bulut tarafından kurulmuştur.
Hakkımızda

Faaliyet Alanlarımız

Dava Şartı Arabuluculuk

Dava Şartı Arabuluculuk

Arabuluculuk kurumunun yararları, uyuşmazlığın normal mahkemelere nazaran daha ucuz ve süratli çözüme kavuşması, uyuşmazlığın her iki tarafın da kabul ettikleri şekilde karara bağlanması, sürecin başlaması ve sona ermesi dahil tüm süreçte her iki tarafın iradelerinin eşit ve üstün tutulması söylenebilir.
Arabuluculuk

Arabuluculuk

Avrupa Birliği ülkelerinde yaygın olan arabuluculuk AB’ ye uyum adı altında ülkemiz hukuk sistemine 22/06/2012 tarih ve 28331 Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile hukuk sistemimize girmiş bulunmaktadır
Aile Hukuku

Aile Hukuku

Toplumun temeli ailedir. Aslolan ailenin ayakta tutulması olmakla beraber mutsuz, fikren ve ruhen anlaşamayan, evlilik sözleşmesi gereklerinin yerine getirilmediği/getirilemediği durumlarda ise artık evliliği devam ettirmekte yarar kalmayacaktır. Böyle bir evliliğin devamında ise; eşler, çocuklar ve toplum için bir yarar kalmayacağından en iyi çözüm ayrılık veya boşanmadır.
Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Henüz kentleşme sürecini tamamlayamayan, sanayileşmeye çalışan toplumlara özgü olarak artan suç oranı ve suç şekilleri itibariyle Ceza Kanunu gibi temel kanun yanında spesifik olarak Vergi Usul Kanunu,
Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukukundan kaynaklanan dava ve işler çok geniş bir alan tutmaktadır. Kadastro görmüş ya da henüz genel kadastrosu yapılmamış taşınmazlarla ilgili taşınmazların zilyetlik veya tapulu taşınmazların devir veya miras yolu ile devir ve temliki, miras hukukundan
İdare Ve Vergi Hukuku

İdare Ve Vergi Hukuku

İdarenin her türlü eylem ve işlemleri yargı denetimine tabidir. İdarenin eylem ve işlemleri ile gerek birey olarak veya tüzel kişi sıfatıyla her an muhatap olabilmekteyiz. Evden çıkıp işyerine gidene kadar farkında olmadan yoğun bir şekilde idarenin eylem ve işlemleri ile muhatap olmaktayız.
İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Miras Hukuku

Miras Hukuku

İnsanın emeği ve birikimini dilediği gibi değerlendirme hakkı ile beraber dokunamayacağı kabul edilen saklı paylar ve murisin gerek sağlar arası gerekse ölüme bağlı tasarrufları nedeniyle mirasçılar arasında iptal ve tenkis davaları başta olmak üzere miras hukukundan kaynaklanan dava ve işler mirasçılar arasında onarılmaz husumetlere neden olabilmektedir.
Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ekonominin temeli ve gelişimi serbest müteşebbislerin eseridir. Ticari hayatın canlılığı ve genişliğine paralel olarak en kapsamlı düzenleme ticaret kanunlarında yapılmıştır.
Faaliyet Alanlarımız
Faaliyet Alanlarımız
Uygulayıcı ve yazar sıfatıyla yıllarca ceza ve özel hukukun her alanında edindiğimiz bilgi, deneyim ve tecrübelerimizi avukat-arabulucu ve hukuk danışmanı olarak hizmetinize sunmaktayız.
Eserlerimiz
Eserlerimiz
Yayınlanmış eserlerimiz yasa / aile mahkemeleri / yargıç / Yüce Yargıtay dörtgeninde cereyan eden aile hukuku ile ilgili yargılama sürecinde başvurulacak bir eser olarak planlanmıştır.
Makaleler
Makaleler
BLT Hukuk - Danışmanlık & Arabuluculuk web sitesinde yayınlanan tüm bilgi, belge ve makaleler sadece bilgilendirme amaçlı olup; hukuki öneri, yönlendirme ve yol gösterme niteliğinde değildir.
Bizi Arayın