0212 572 50 53 - blthukuk@gmail.com
Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Henüz kentleşme sürecini tamamlayamayan, sanayileşmeye çalışan toplumlara özgü olarak artan suç oranı ve suç şekilleri itibariyle Ceza Kanunu gibi temel kanun yanında spesifik olarak Vergi Usul Kanunu,
Ceza Hukuku
Ceza Hukuku
Henüz kentleşme sürecini tamamlayamayan, sanayileşmeye çalışan toplumlara özgü olarak artan suç oranı ve suç şekilleri itibariyle Ceza Kanunu gibi temel kanun yanında spesifik olarak Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Hakkında Kanun, Gümrük Kanunu, İthalatta Dampingin Önlenmesine İlişkin Kanun gibi özel kanunlarda yer verilen suçların sayısı artmış bulunmaktadır. Bir yandan, hakaret, müessir fiil, cinsel taciz, hırsızlık gibi adi suçlar, bir yanda beyaz yakalıların işledikleri zimmet, rüşvet v.b memur suçları, diğer yanda da özellikle bilişim alanındaki hızlı değişimin getirdiği suçlar ile fikri ve sınai haklara tecavüz, ekonomik suçların çeşitliliği karşısında her an bir suçun mağduru veya şüphelisi olmak içten bile değildir. Maddi olayda salt gerçeğin ortaya çıkarılması, mağdurun haklarının aranması, şüpheli (ler) nin haklarının savunulması bağlamında hukuki yardım hizmeti vermekteyiz.
Bizi Arayın