0212 572 50 53 - blthukuk@gmail.com
Basın Hukuku

Basın Hukuku

Parlementer demokrosilerde 4’ncü kuvvet olan basın özgürlüğünün ihlali sonucunda bazen ilgili kişilerin hayatlarının mahvolduğu bir gerçektir. Özellikle içinde bulunduğumuz bilgi çağında internet ve diğer sosyal medyadaki kişilik hakları ihlalleri had safhaya ulaşmıştır.
Basın Hukuku
Basın Hukuku
Parlementer demokrosilerde 4’ncü kuvvet olan basın özgürlüğünün ihlali sonucunda bazen ilgili kişilerin hayatlarının mahvolduğu bir gerçektir. Özellikle içinde bulunduğumuz bilgi çağında internet ve diğer sosyal medyadaki kişilik hakları ihlalleri had safhaya ulaşmıştır. Basın yoluyla işlenen suçlar ve kişilik haklarına saldırı nedeniyle zarar görenlerin haklarının aranması anlamında; kişiler hukuku, basın hukuku, Basın Konseyi, RTÜK vb. iletişim kurum ve kuruluşları nezdinde şikayet ve hak aranması keza tekzip yayınlanması, maddi ve manevi tazminat ile yayın yasağı, kararın ilanı gibi ek talepler büyük önem taşımaktadır. Kişilik haklarına saldırının özel bir hali olan basın yolu ile kişilik haklarına saldırıdan doğan maddi ve manevi tazminat davaları, kararın aynı şekilde yayınlanması, tekzip ve ilgililer hakkında cezai takibat yaptırılması, Basın Konseyi ve RTÜK başta olmak üzere kurumlar nezdinde şikayetler vd. dava ve şikayetlerin kullanılması hususlarında hukuki yardım hizmeti vermekteyiz.
Bizi Arayın