0212 572 50 53 - blthukuk@gmail.com
Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Medeniyetin mimarı bilgi ve emeğin korunması için çıkartılan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda düzenlenen marka, tasarım, patent ve faydalı model, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adlarının korunması, fikir ve sanat eserlerinin korunması söz konusu kanunlarda düzenlenen hususlarda çıkan ihtilafların
Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hukuku
Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hukuku
Medeniyetin mimarı bilgi ve emeğin korunması için çıkartılan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda düzenlenen marka, tasarım, patent ve faydalı model, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adlarının korunması, fikir ve sanat eserlerinin korunması söz konusu kanunlarda düzenlenen hususlarda çıkan ihtilafların en çabuk ve en doğru şekilde gerek dava öncesi gerekse davada çözümü gerekmektedir. Sürekli değişim gösterip yenilenen teknoloji, fikir ve sanatın öneminin daha da artırmasını sağlamıştır. Fikir ve emeğin mahsulü marka, tasarım, patent ve faydalı model, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adları, fikir ve sanat eserlerine saldırıların yaygınlaşması beraberinde fikri ve sınai mülkiyet haklarının daha iyi şartlarda korunması gerektiği düşüncesini getirmiş ve bundan hareketle başta uluslararası sözleşmeler olmak üzere iç hukukta düzenlemelere gidilmiştir. Fikri ve sınai mülkiyet haklarına saldırılar; intihal, haksız rekabet, marka, tasarım, patent vb. sınai hakların taklidi, gaspı, internet ortamında haksız saldırılar şeklinde olabilmektedir. Şahıstan ziyade ticari şirketlere ait marka, patent, tasarım, faydalı model vb. hakların taklidi veya gasbı, haksız kazanç elde etme yanında tüketici nezdine itibarı olan bir şirkete ait marka, patent veya tasarımın taklidi sonucu itibarının zarar görmesinin telafisi de güç olmaktadır. Bu minvalde reel sektörle birlikte internet ortamında saldırıların da yakından takibe alınıp hızlı bir şekilde tedbirlerle müdahalede bulunulması büyük önem taşımaktadır. Konunun hassasiyeti nedeniyle ulusal şirketlerin bir sınai hakkın orijinal, yeni ve ayırt edicilik vasfını taşıyıp taşımadığının tespiti kapsamında söz konusu buluş, marka, tasarım vs. sınai hakkın daha önce dünyanın herhangi bir yerinde tescilli veya tescilsiz kullanılıp kullanılmadığı, patentli olup olmadığını da çok iyi araştırması gerekmektedir. Bunun tespiti teknik yanında hukuki çalışmayı da gerektirmektedir. Aksi halde yabancı firmalara ait marka, patent, tasarım gibi sınai haklarına tecavüzde bulunmakla karşı karşıya kalınacaktır. Spesifik bu alanda gerek cezai boyutta şikayette bulunma, ihtiyati tedbir ve delil tespitleri gerçekleştirme, gerekse fikri ve sınai haklara saldırıdan doğan tüm maddi ve manevi zararların giderilmesi davalarının hazırlanması ve yürütülmesi hususlarında ulusal ve yabancı şirketlere hukuki yardım hizmeti vermekteyiz.
Bizi Arayın