0212 572 50 53 - blthukuk@gmail.com
İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku
5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu’ndan doğan işçi ve işveren arasındaki hukuki uyuşmazlıkların çözüm yeri iş mahkemeleridir. Genel ve özel yasalardaki bu düzenlemelerden doğan ihtilafların bir kısmının çözümünde yasa koyucu öncelikle arabulucuda çözme zorunluluğu getirmiş bulunmaktadır. Bünyemizde arabuluculuk hizmeti de verildiğinden arabuluculuk hükümlerinin tatbik edilebildiği ihtilaflarla ilgili olarak işçi-işveren veya avukatlarının talepleri üzerine arabuluculuk kanunu hükümleri uyarınca istem üzerine infaz edilebilirlik şerhi dahil tarafların kendi sorunlarını kendi istemleri doğrultusunda (kazan-kazan ilkesi) çözmeleri sağlanmaktadır. Arabuluculuk kapsamında kalmayan veya arabuluculuktan sonuç alınamadığından mahkemede dava açılması zorunlu hale gelen işçi ve işveren arasında iş sözleşmesinden kaynaklanan işçilik hak ve alacakları, ihbar-kıdem tazminatı, fazla mesai, hafta sonu, dini ve milli bayramlarda çalışma ücreti v.b işçi alacakları, iş kazası nedeniyle iş göremezlik, tedavi, destekten yoksun kalma tazminatları, manevi tazminat, sigortalık süresinin tespiti, işe iade ve işe başlatmama tazminatı, , rekabet yasağının ihlalinden doğan cezai şart ve tazminat davası, Sosyal Güvenlik İş Mahkemesinin görevine giren sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan davalar v.b dava ve işlerde işçi ve işverenlere hukuki yardım hizmeti vermekteyiz.
Bizi Arayın