0212 572 50 53 - blthukuk@gmail.com
Aile Hukuku

Aile Hukuku

Toplumun temeli ailedir. Aslolan ailenin ayakta tutulması olmakla beraber mutsuz, fikren ve ruhen anlaşamayan, evlilik sözleşmesi gereklerinin yerine getirilmediği/getirilemediği durumlarda ise artık evliliği devam ettirmekte yarar kalmayacaktır. Böyle bir evliliğin devamında ise; eşler, çocuklar ve toplum için bir yarar kalmayacağından en iyi çözüm ayrılık veya boşanmadır.
Aile Hukuku
Aile Hukuku
Toplumun temeli ailedir. Aslolan ailenin ayakta tutulması olmakla beraber mutsuz, fikren ve ruhen anlaşamayan, evlilik sözleşmesi gereklerinin yerine getirilmediği/getirilemediği durumlarda ise artık evliliği devam ettirmekte yarar kalmayacaktır. Böyle bir evliliğin devamında ise; eşler, çocuklar ve toplum için bir yarar kalmayacağından en iyi çözüm ayrılık veya boşanmadır. Aile mahkemesinin görev alanına giren davalar etkileri bakımından en stresli ve zahmetli dava türlerindendir. Eşlerin çocuklarla kişisel ilişki kurmaları, velayetin kime verileceği, mal paylaşımı, aile konutunun kime özgüleneceği gibi hususlar tarafları, çocuklarını ve her iki eşin yakınlarını derinden sarsabilmektedir. 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun ile kurulan aile mahkemelerinin görev alanına giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 118 ile 395’nci maddeleri arasında düzenlenen nişanın bozulması nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları, evlenmenin iptali, butlanı, boşanma davaları, nafaka davaları, eşlerin tasarruf yetkisinin kısıtlanması, mal rejimlerinin tasfiyesi, aile konutu davaları, babalık, nesebim reddi, tanıma, evlat edinme, aile mallarının korunması vb. dava ve işler; 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunu’na göre yabancı ülke mahkemeleri tarafından verilen aile hukukuna ilişkin kararların tanınması ve tenfizi, 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’nun korumaya ilişkin dava ve taleplerinin özellikle yargılama usulündeki inceliğine göre ailenin sorunlarının en kısa sürede ve yeni sorunlara sebep olmayacak şekilde çözümü hususunda hukuki yardım hizmeti vermekteyiz.
Bizi Arayın