0212 572 50 53 - blthukuk@gmail.com
Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

Tüketici mahkemelerin kuruluş amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek
Tüketici Hukuku
Tüketici Hukuku
Tüketici mahkemelerin kuruluş amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemesinin özel ihtisasa sahip mahkemelerce sağlanmasını temin etmektir. Günlük yaşamda belki de en sık karşılaştığımız ihtilaflar tüketici mahkemelerinin görev alanına giren hususlardır. Herhangi bir ticari veya mesleki amacı olmayan ve tüketici olarak yaptığımız sıradan bir alışverişten tutunda tatil yaptığımız otelle olan ilişkimiz, galeriden satın aldığımız otomobildeki üretim hatası, bankadan kullandığımız ticari olmayan krediler, kasko sigorta poliçesi, satın aldığımız devre mülk, telefon, elektrik, su, doğal gaz firmalarıyla yaptığımız abonelik sözleşmesi, tur şirketleri ile yaptığımız anlaşmalar v.b ilişkiler gibi rutin mal ve hizmet alışverişlerden doğan bütün tüketici uygulamaları bu alanda değerlendirilmektedir. Özellikle, 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile söz konusu mahkemenin baktığı dava ve işlerin artması, tüketici işlem ve uygulamalarının gerçek ve sanal olarak arttığı, tüketici ile mal ve hizmet sunanlar bakımından çıkan ihitlafların bir an evvel ve isabetli şekilde bitirilmesini teminen bu hukuk alanının bağlantılı olduğu medeni hukuk, borçlar hukuku, bankacılık mevzuatı, turizm hukuku vb. uzmanlık alanlarındaki bilgi ve tecrübelerle hukuki yardım hizmeti vermekteyiz.
Bizi Arayın