0212 572 50 53 - blthukuk@gmail.com
Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm

Özellikle 1999 da yaşadığımız büyük depremin bizde oluşturduğu travmanın tekrarlanmaması için sağlam yapılara ihtiyaç duymaktayız. Bu amaçla hazırlanan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca sağlıklı çevre ve binaların inşa edilebilmesini teminen riskli yapı oluşumu
Kentsel Dönüşüm
Kentsel Dönüşüm
Özellikle 1999 da yaşadığımız büyük depremin bizde oluşturduğu travmanın tekrarlanmaması için sağlam yapılara ihtiyaç duymaktayız. Bu amaçla hazırlanan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca sağlıklı çevre ve binaların inşa edilebilmesini teminen riskli yapı oluşumu sürecinden başlayıp yasada öngörülen tüm prosedürlerin hatasız ve sıkı şekil kurallarına bağlı bir şekilde önceden belirlenen yol haritasına göre çözümü, parsellerin tevhidi, inşaat sözleşmesi, projeler, şartnamelerin hazırlanması, müşterek mülkiyet veya paylı mülkiyete tabi yerlerde yasanın aradığı pay çoğunluğunu temini, ihtarnameler ve gündemin hazırlanması, tutanağa bağlanması ve diğer işlemlerin gerçekleştirilmesi hususlarında hukuki yardım hizmeti vermekteyiz.
Bizi Arayın