0212 572 50 53 - blthukuk@gmail.com
İcra Ve İflas Hukuku

İcra Ve İflas Hukuku

Her hangi bir hak veya alacağın icra marifetiyle takip ve tahsili, icra müdürlüğünün işlemlerinin görevli mahkemede şikayet yolu ile iptali, alacaklıların ve borçluların haklarının korunması, takip hukukundan doğan dava ve işlemler, özel kanunlarda düzenlenen icra hukukuna ait dava ve işlemler giderek artmaktadır.
İcra Ve İflas Hukuku
İcra Ve İflas Hukuku
Her hangi bir hak veya alacağın icra marifetiyle takip ve tahsili, icra müdürlüğünün işlemlerinin görevli mahkemede şikayet yolu ile iptali, alacaklıların ve borçluların haklarının korunması, takip hukukundan doğan dava ve işlemler, özel kanunlarda düzenlenen icra hukukuna ait dava ve işlemler giderek artmaktadır. Gerçek ve tüzel kişilerin ilamlı veya ilamsız icra takibi, ipoteğin paraya çevrilmesi, taşınmazdan tahliye, çocuk teslimi vb icra hukukuna ilişkin takip, dava ve işlerde hukuki hizmette bulunmaktayız.
Bizi Arayın