0212 572 50 53 - blthukuk@gmail.com
Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku

Ülke nüfusunun artması, tıp alanında meydana gelen ilerlemelerle birlikte devlet dışında özel sağlık kuruluşlarının sağlık alanında hizmette daha fazla yer almaları sonucunda sağlık hizmeti alan ve sağlık hizmeti verenlerin bu ilişkiler sırasında oluşan ihtilafları da artmış bulunmaktadır.
Sağlık Hukuku
Sağlık Hukuku
Tıbbi Müdahalelerden Kaynaklanan Davalar Ülke nüfusunun artması, tıp alanında meydana gelen ilerlemelerle birlikte devlet dışında özel sağlık kuruluşlarının sağlık alanında hizmette daha fazla yer almaları sonucunda sağlık hizmeti alan ve sağlık hizmeti verenlerin bu ilişkiler sırasında oluşan ihtilafları da artmış bulunmaktadır. Günlük hayatta hekim veya sağlık kuruluşlarının ihmal veya kusurlarından doğan mağduriyetler arttı. Özellikle tıp biliminin kabul ettiği ani komplikasyon vakalarının dışında hekim veya sağlık kuruluşlarının ihmalleri, yanlış teşhis veya tedaviler sonucu insanların hukuk nezdinde tüm yasal haklarını kullanmaları büyük önem taşımaktadır. Oluşan maddi kayıplar; geçici ya da sürekli iş göremezlik, efor kaybı, uzuv tatili veya uzuv kaybı, ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar, tedavi giderleri, bakıcı giderleri, belgelenemeyen mutad masraflar; destekten yoksun kalma tazminatı, cenaze giderleri v.b kayıplar olabilmektedir. Zarar veren sağlık kuruluşunun devlet veya özel sağlık kuruluşu olmasına göre idari ya da adli yargı nezdine açılacak tam yargı, maddi ve manevi tazminat istemleri ile sorumlular hakkında cezai takibat ve ceza yargılaması evrelerinde hukuki yardım hizmeti vermekteyiz.
Bizi Arayın